Specialförband

Stridande elitstyrkor - deras hemliga vapen, taktik och teknik

Av Alexander Stilwell

De mest riskfyllda och hemliga militära uppdragen i världen utförs av elitstyrkor. Dessa specialförband genomgår en tuff utbildning och står sedan redo att rycka in närsomhelst och varsomhelst.

Den här boken tar upp mer än 50 av specialförbandens taktiska moment, till exempel undervattensminering, defensiv och offensiv körteknik, landsättning från helikopter och fallskärmshopp från över 10 000 meters höjd.

Texten skildrar de militära elitförbandens operationer, utbildning och utrustning med utgångspunkt i verkliga händelser och boken innehåller även ett rikt bildmaterial.

Ur innehållet:

  • Anfallsteknik
  • Vapenarsenal
  • Spårning
  • Överlevnadsteknik
Utgiven: 06-02-2014 Översättning: Per-Lennart Månsson