Andra världskriget 1939-1945

En översikt

Av Richard Holmes

Detta verk skildrar andra världskriget, från Hitlers maktövertagande till undergången i bunkern och atombomberna över Hiroshima.

Rikt illustrerad med fotografier, kartor, affischer och dokument ger boken en utmärkt översikt över krigets viktigaste händelser.

Materialet i denna utgåva har tidigare publicerats i Stora boken om andra världskriget (Fischer & Co, 2011).

RICHARD HOLMES är brittisk universitetsprofessor och har även varit redaktör för Stora boken om vapen (Fischer & Co, 2010).

Utgiven: 17-09-2015 Översättning: Carl Erik Tovås