Andra världskrigets myter och legender

Av James Hayward

Andra världskriget gav upphov till en mängd myter och legender. De flesta är sedan länge bortglömda och avfärdade men några lever än i dag kvar i det allmänna medvetandet. Den här boken går grundligt igenom ett flertal av dessa myter, vanföreställningar och medvetna ryktesspridningar. Exempelvis historierna om tyska fallskärmsjägare utklädda till nunnor; Hitlers påstådda flykt till Argentina och de mystiska omständigheterna kring hans död; tyska ubåtsbaser på Irland; Rudolf Hess kontakter med brittiska kungligheter; en massaker som aldrig ägde rum och en invasion som aldrig blev av.
Vi får reda på verkligheten bakom myterna, hur de uppstod och utvecklades under kriget och vilken effekt de hade på den samtida opinionen.
Boken fokuserar på militära händelser i Europa med viss betoning på myter kopplade till Storbritannien och nazisterna.

Utgiven: 25-08-2016 Översättning: John-Henri Holmberg