Barn skriver till Tomten

Av Kristoffer Lind

Varje år skickas cirka 60 000 brev till Tomten i Sverige från barn

över hela världen. I den här boken hittar du ett urval av dessa.Många brev innehåller detaljerade önskelistor med tips om hur

Tomten ska hitta till rätt adress och frågor om när han ska komma

och om han verkligen finns.


I Barn skriver till Tomten hittar du ett urval av de mest rörande, underfundiga

och roliga breven.

Utgiven: 01-10-2003 Redaktör: Kristoffer Lind