Branden

Tyskland under bombkrig 1940–1945

Av Jörg Friedrich

I "Branden" beskrivs för första gången hur de allierades bombningarna av Tyskland systematiskt planerades och vi får en uppfattning om förödelsens omfattning.

Mellan 1940 och 1945 släpptes närmare 500 000 ton bomber över ett tusental tyska städer och byar. Förödelsen var total. Närmare 30 miljoner civila drabbades, i första hand kvinnor, barn och åldringar. Dödsoffren uppgick till över en halvmiljon människor och oersättliga kulturhistoriska skatter gick förlorade. Kvar fanns inte längre det tyska stadslandskapet som vuxit fram sedan medeltiden. Känt sedan tidigare är de skoningslösa bombningarna av bland annat Dresden och Hamburg. Mindre känt är att dessa inte är några undantag. Listan på städer som mer eller mindre utplånades är lång. För första gången beskrivs här hur bombningarna av Tyskland systematiskt planerades och vi får en uppfattning om förödelsens omfattning. Med utgångspunkt från ett rikt källmaterial beskrivs hur bombtekniken förfinades under kriget, hur kriget upplevdes från luften, vilken förödelse som bomberna orsakade när de träffade sina mål och inte minst civilbefolkningens lidanden och traumatiska upplevelser i bunkrar och källare. ”Branden” har i Tyskland sålts i över 300 000 exemplar och är översatt till många språk. Den har etablerat Friedrich som en historiker med en unik förmåga att levandegöra och gestalta. Översättning: Aimée Delblanc

Utgiven: 02-05-2008