De ska ju ändå dö

Tio år i svensk underrättelsetjänst

Av Gunnar Ekberg

I "De ska ju ändå dö" berättar för första gången någonsin en agent som arbetat för den svenska underrättelsetjänsten om sitt arbete på fältet – från det mer vardagliga informationsinhämtandet till livsfarliga operationer mot terrorister.

Malmö i början av 1960-talet: Gunnar Ekberg är en ung sportdykarfantast som tillsammans med en kamrat, av ren nyfikenhet, dyker vid ett sovjetiskt fartyg dagarna efter att det sjunkit i Öresund. Äventyret blir allvar när den svenska underrättelsetjänsten intresserar sig för fyndet och värvar Gunnar som agent. En av hans främsta uppgifter blir att infiltrera och rapportera om svenska vänster- och solidaritetsgrupper och deras kontakter med främmande makter och motståndsrörelser. Så småningom dras han in i allt farligare uppdrag på internationell nivå, framförallt i Mellanöstern, där han får arbeta med livet som insats. Gunnars arbete får en dramatisk avslutning när han avslöjas i samband med IB-affären 1973 och måste gå under jorden. Här finns allt som ingår i klassiska spionskildringar – telefonavlyssning, kodade meddelanden, hemliga möten och inbrott – men också brevbomber, rån, flygplanskapningar, kidnappningar och kontakter med terroristorganisationers innersta kretsar och besök i deras träningsläger. Detta är en unik och spännande berättelse och samtidigt ett stycke viktig nutidshistoria som skildrar mindre kända sidor hos tidens vänsterrörelser.

Utgiven: 27-08-2009