Den enögde älskaren

Av Annette Kullenberg

I sin lysande roman lyckas Annette Kullenberg på ett nytt, mångtydigt

sätt skildra amiralen Horatio Nelson och Emma Hamilton. De levde i Europa

för tvåhundra år sedan. Behöver vi hjältar? Hur mycket

har förändrats?

Denna intensiva roman handlar även om oss som lever idag.

Utgiven: 01-08-2003