Den unge Törless förvillelser

Av Robert Musil

Den unge Törless förvillelser från 1906 är en utmärkt introduktion till ett av 1900-talets märkligaste författarskap.

Utgiven: 01-09-2001 Översättning: Lars W Freij