Dikter om livet och döden

Av Kaj Attorps

I denna samling hittar du många av de bästa dikterna som skrivits om livet och döden på svenska. Tyngdpunkten ligger på 1900-talet men här finns också äldre diktare representerade som Stiernhielm, Bellman och Anna-Maria Lenngren.

Utgiven: 01-08-2002 Redaktör: Kaj Attorps