Elitförband i Norden

Av Lars Gyllenhaal

Elitförband i Norden är den första boken om elitförbanden i Sverige, Finland, Norge och Danmark. Tonvikten ligger på Sverige och de som får mest utrymme i boken är den yppersta eliten. Titeln är rikt illustrerad och är i "presentboksformat", vilket gör att den lämpar sig väl som gåva inför t.ex. Fars dag.

Elitförband i Norden beskriver operatörerna inom specialförbanden samt fallskärmsjägarna och kustjägarna. Men här finns också avsnitt om mer okända kategorier som flottans nedlagda attackdykare. Varje kapitel ger en historisk tillbakablick men tonvikten ligger på aktuella förhållanden. Boken är mycket rikt illustrerad och innehåller detaljerade beskrivningar av respektive förbands utrustning, specialmärken och uthållighetskrav. Förutom de höga kraven på uthållighet och styrka bygger de nordiska förbanden alla på frivillighet, något som skapat en samhörighet över gränserna utöver vad som är vanligt mellan konventionella förband. Men de olika ländernas strategiska och geografiska skillnader ställer också olika krav. Danmark har Sirius, ett specialförband för Grönland. Varje Siriuspatrull består av två man och elva hundar och tjänstgöringsperioden är två år, varunder man besöker civilisationen högst en gång. I det finländska försvaret finner man utöver välkända elittyper som attackdykare och fallskärmsjägare även mer okända kategorier som sissi, specialjägare och specialgränsjägare. Norges kommandoförband blev till i Storbritannien under andra världskriget.

Utgiven: 15-09-2009