En annans ansikte

Av Kôbô Abé

En vetenskapsman får sitt ansikte groteskt vanställt i en laboratorieolycka.

Som en följd av detta förlorar han kontakten med omvärlden och

blir en ensling. Till och med hans fru vämjas över det missbildade anletet.

Mannens enda möjliga väg bort från utanförskapet, blir att

skapa en perfekt mask som ser helt mänsklig ut, men snart växer sig

hans skapelse allt större och omvandlas till en egen personlighet –

ett alter ego som är kapabelt till allt …

KÔBÔ ABE föddes i Tokyo 1924. Efter att ha tillbringat sin uppväxt i Manchuriet, återvände han till sitt hemland i tjugoårsåldern. 1948 tog han läkarexamen, men blev aldrig aktiv inom yrket. Vid sin död 1993 ansågs Abe som en av Japans absolut främsta författare och dramatiker och var även länge en favoritkandidat för nobelpriset.

En annans ansikte, som nu för första gången ges ut på svenska,

är en gripande och omskakande berättelse om den moderna storstadsmänniskans

alienation, svårigheten med mänskliga relationer och psykets irrvägar.

Utgiven: 01-09-2004 Översättning: Leif Janzon Förord: Heidi von Born Efterord: Lars Wargö