En kunglig tragedi [pocket]

Av Mats Wickman

Av svenska kungar har få gått ett så tragiskt och okänt öde till mötes som Gustav IV Adolf. Hans liv bildar en närmast osannolik händelsekedja, fylld av kontraster och dramatik.
Den stora vändpunkten kom med avsättningen den 13 mars 1809. Kuppen var oblodig och har därför kallats för en ”operettkupp”. Men det är inte bara avsättningen som är operettliknande. Hela hans liv skulle kunna utgöra den bärande handlingen i en operett eller kanske snarare en opera. Från hans besynnerliga och hårda uppfostran som kronprins till att han bruten till kropp och själ irrade omkring på kontinenten, allt medan ungarna skrek ”Schwedenkönig” efter honom och försökte pricka hans höga, otidsenliga hatt med snöbollar. De sista månaderna av sitt liv tillbringade den forne kungen sjuk och alkoholiserad på ett litet värdshus i Schweiz där han tog in under namnet överste Gustafsson. Slutet blir allt annat än glättigt. Det är just dramatiken och kontrasten till hans tidigare kungliga tillvaro som utgjort drivkraften för Mats Wickman att måla upp detta porträtt av Gustav IV Adolf.
Länge var Gustav IV Adolf förpassad till historiens glömska. Först under 1900-talet började historiker intressera sig för honom, men det har hitintills nästan alltid bara skett sporadiskt. En kunglig tragedi var den första heltäckande biografin som gavs ut på över 60 år – den är sedan länge slutsåld och kommer därför nu i efterlängtad nyutgåva i pocket.

”journalisten och Stockholmshistorikern Mats Wickman [har] skrivit en informativ och spännande biografi [som] kastar ljus över ett fascinerande människoöde”
Carl Johan Gardell, Svenska Dagbladet

”[Wickman] använder ett enkelt och okonstlat språk och har åstadkommit en överskådlig och lättläst skildring av Gustaf IV Adolfs liv.”
Monica Lindström, DAST Magazine

Utgiven: 15-11-2016