Enhörningarna

Av Arne Sand

Innan sin alltför tidiga död 1963, skrev Arne Sand sex romaner. Snabbt etablerade han sig som en av våra främsta 1900-talsförfattare.

Enhörningarna är en existentiell roman om livets stora frågor. En ung man vet att han skall dö inom tvåhundra dagar.

Enhörningarna
Utgiven: 01-08-2001 Förord: Johan Svedjedal