Fjärilar

Av Dick Forsman Olli Vesikko

I den här praktiska fälthandboken presenteras ett sextiotal vanliga dagfjärilar och ett tjugotal mer sällsynta. Fjärilar är lika användbar för nybörjare som för mer erfarna fjärilsentusiaster. Här får man lära sig att studera fjärilar på nära håll utan att behöva fånga eller skada dem.

Boken är rikt illustrerad med vackra bilder på fjärilarna i sin naturliga miljö. De flesta arterna visas med vingarna både utbredda och ihop. Särskilt utmärkande drag markeras tydligt med pilar, så att man lätt ska kunna känna igen fjärilarna när man är ute i naturen. Dessutom presenteras de senaste rönen om utbredning och livsmiljö.

Utgiven: 01-04-2011 Översättning: Tarja Salo