Från adamsäpple till zenit – Orientaliska ord i svenskan

Av Anthony Swerling

Simsalabim, lattjo, kuf, karaff, karavan och lakan är alla ord som vi mer eller mindre dagligen använder i svenska språket och som alla har ett orientaliskt förflutet. I den här boken får vi reda på varifrån några av de vanligaste låneorden kommer. Varje ord har en historia och den berättas här på ett lättillgängligt och intressant vis. Från adamsäpple till zenit kan användas som ett litet minilexikon men kan också – för den kulturhistoriskt intresserade – läsas från pärm till pärm.

Boken är rikt illustrerad med svartvita teckningar av Lena Sjöberg och innefattar även ett förord av Sigrid Kahle.

ANTHONY SWERLING (1944–2004) föddes i England och utbildade sig vid Cambridge University. Han utvecklade tidigt ett intresse för det svenska språkets dynamik och bosatte sig i Stockholm i samband med publiceringen av sitt biografiska verk Strindbergs Ungdomsår (1981). De sista åren innan sin bortgång publicerade Swerling hundratals artiklar om svenska språket, särskilt gällande etymologi med betoning på österländska ord, i både svenska och finska tidningar.

Utgiven: 01-09-2004 Illustrationer: Lena Sjöberg Förord: Sigfrid Kahle