Fysik för filosofer

Av Raymond Snijders

I Fysik för filosofer presenteras den moderna fysikens idévärld på ett överskådligt och lättbegripligt vis.

Boken är skriven med en sällsynt pedagogisk och stilistisk förmåga av astrofysikern Raymond Snijders.

Utgiven: 01-09-2002