Fysik

-Vad som är värt att veta

Av Joanne Baker

Vem var Schrödinger och varför har hans katt blivit så berömd? Hur är det med Newtons gravitationslag, gäller den fortfarande eller har Einsteins relativitet tagit över? Var det förresten sant att Newton förstod hur gravitationen fungerande när han fick ett äpple i huvudet?

Kaosteori, Rutherfords atom, svarta hål, Higgspartikeln och mycket, mycket mer förklaras här i 50 kortfattade och tydliga essäer. Här redogörs för fysikens lagar och begrepp – gamla, nya, teoretiska och praktiska – som hjälper oss att förstå vår omvärld, vad som händer i den och hur den blev till.

I Fysik – Vad som är värt att veta kan du bland annat läsa om termodynamik, antimateria, strängteori och big bang. Bilder, diagram, tidslinjer och korta biografier över vetenskapsmän och forskare som gjort de största upptäckterna gör boken än mer användbar och tillgänglig.

Fysik har sällan varit så spännande!

JOANNE BAKER studerade fysik i Cambridge och doktorerade vid universitetet i Sydney. Hon arbetar för närvarande som redaktör på det ansedda vetenskapsmagasinet Science.

Andra böcker i serien -Värt att veta på Lind & Co är:
Matematik (2012), Filosofi (2012) och  Universum (2013)

Utgiven: 18-07-2013 Översättning: Lena Kamhed och Arne Norlin