Gestapo – Sanning och myt om Tredje rikets hemliga polis [pocket]

Av Frank McDonough

Gestapo var Hitlers hemliga polis och en viktig del i nazisternas förtryck av den egna befolkningen. Samtidigt var det en underdimensionerad organisation som saknade de nödvändiga resurserna att fullt ut kunna spionera på sina medborgare. Till stor del förlitade man sig på tips från allmänheten. Tortyr förekom men var relativt ovanligt, och de allra flesta utredningar lades snabbt ner. Dessa är några av många helt nya perspektiv och uppgifter som framkommer i denna banbrytande skildring.

Frank McDonough har skrivit en bok som ifrågasätter och reder ut flera gamla myter om Gestapo. Med utgångspunkt från tidigare opublicerat arkivmaterial får vi ta del av ett stort antal människoöden – vanliga och ovanliga tyskar som vågade utmana nazisternas skräckvälde.

Gestapo – Sanning och myt om Tredje rikets hemliga polis ger oss värdefulla inblickar i vardagslivet i Nazi-Tyskland. Vi får också ta del av starka vittnesmål från regimens offer.

”McDonoughs väldokumenterade bok modifierar bilden av Gestapo, men innebär inte något försök till äreräddning. Slutkapitlet är en vidräkning med rättsprocesserna i Västtyskland efter 1949.”

Nils Fredrik Aurelius, Östra Småland/Nyheterna

”I denna väl underbyggda och elegant formulerade bok ifrågasätter Frank McDonough decennier av Gestapomyter. Boken är lika överraskande som belysande och kommer att bli ett nytt standardverk i detta viktiga ämne.”

Roger Moorhouse

Utgiven: 15-06-2017 Översättning: Hans Dalén