Han önskar att hans älskade vore död

Av William Butler Yeats

William Butler Yeats räknas som en av de verkliga giganterna i den engelskspråkiga 1900-talslitteraturen. Nästan 80 år efter sitt Nobelpris introduceras han här för första gången för en svensk publik.

Han önskar att hans älskade vore död är en antologi som innehåller 52 dikter. Den är sammanställd av Kaj Attorps, som även står för de flesta översättningarna, samt inledningen och kommentarerna.

Han önskar att hans älskade vore död
Utgiven: 01-04-2001 Översättning: Kaj Attorps Förord: Kaj Attorps