Himmel, helvete och galenskap – Elva författare läser Hjalmar Bergman

Hjalmar Bergman intar en särställning i den svenska litteraturen. Hans stora berättarkonst och finstämda personkarakteristik har levt vidare i klassiker som Chefen fru Ingeborg och Mor i Sutre. I Bergmans romaner möter vi exempel på alla slag av mänskligt beteende. Han räknas som en av våra största romanförfattare. I himmel, helvete och galenskap skriver några av våra främsta författare om sitt förhållande till Hjalmar Bergman och hans verk.

De medverkande författarna är;
Majgull Axelsson
Heidi von Born
Stewe Claeson
Kerstin Ekman
Ulf Stark
Eva Ström
Jan Henrik Swahn
Sven Christer Swahn
Niklas Rådström
Magnus Florin
Carl Johan De Geer
Lars Ardelius

Utgiven: 01-09-2004