Hitler som fältherre

Av John Strawson

En militärhistorisk klassiker.

Var Hitler det stora militära geni som nazisternas propaganda ville få oss att tro eller var han bara en enkel amatör? Hur kom det sig att de inledande framgångarna med fälttågen i Polen och Frankrike skulle följas av de klantiga misstagen i Ryssland och Normandie? Hade den tyska generalstaben kunnat vinna kriget om det inte vore för Hitlers katastrofala inblandning? John Strawson besvarar dessa frågor genom att beskriva hur Hitlers omätliga intresse, närmast besatthet, för militära frågor kom att påverka det dagliga beslutsfattandet. Författaren undersöker Hitlers excentriska befäl över den mest skräckinjagande och moderna krigsmaskin som världen någonsin skådat. Denna lättförståeliga analys levandegörs av ögonvittnesskildringar från dem som arbetade i Hitlers närhet.

Utgiven: 22-04-2010