Hitlers krigsmakt

Die Wehrmacht 1935–1945

Av Guido Knopp

Die Wehrmacht bestod av sammanlagt 18 miljoner soldater. Av dessa skulle nära fem miljoner aldrig överleva kriget. Många av de tyska soldaterna var själva offer, men det var också många som utan att tveka gjorde sig skyldiga till krigsförbrytelser. Alltför få bjöd den nazistiska förtryckarregimen motstånd. I kapitel som ”Angreppet på Europa” och ”Kamp in i undergången” gör Guido Knopp upp med många myter om Hitlers superarmé.

Die Wehrmacht kontrollerade som mest halva Europa, gjorde sig skyldiga till allvarliga brott och gick från det totala kriget till det totala nederlaget. Knopp visar hur armén fungerade som ett viktigt maktinstrument i händerna på Hitler och undersöker de olika aktörernas roller, från general till soldat. I sitt arbete har han utnyttjat möjligheten att fråga de sista levande vittnena och stödjer sin dokumentation på delvis okända historiska källor. Guido Knopp (född 1948) är Tysklands mest lästa och etablerade historiker. I en rad böcker och tvdokumentärer har han kastat nytt ljus över många av Tredje rikets och nationalsocialismens mörka hemligheter.

Utgiven: 22-10-2009