Hur man vinner på slagfältet

25 klassiska taktiker

Av Rob Johnson Michael Whitby John France

Varje härförare under historiens gång har tvingats fråga sig hur man vinner på slagfältet. I denna banbrytande bok får vi genom en rad utförligt beskrivna scenarier ta del av 25 taktiker som har lett till stora och avgörande krigsframgångar.

Utifrån exempel tagna från slag i alla världsdelar, på land, till sjöss och i luften, lyfter författarna till Hur man vinner på slagfältet fram det bestående värdet i varje enskild taktik och underbygger sina resonemang med åskådliga beskrivningar och övertygande analyser. Hur man vinner på slagfältet är rikt illustrerad med både teckningar, fotografier och kartor över slagfälten. Med sin djupa förtrogenhet med ämnet har författarna skapat ett verk som kommer att fängsla alla som vill fördjupa sig i krigskonsten.

Utgiven: 06-10-2011 Orginaltitel: How to win in this here game thats oh so hard Översättning: Birger Lennartsson Illustrationer: Radovan Predch Grafisk form: Ingela Plingela