Inred med böcker

Av Alan Powers

Böcker finns i nästan alla hem och ofta finns det många av dem.

Ändå är förvaringen av böcker en undanskymd fråga

när det gäller heminredning och det blir gärna bara vanliga bokhyllor

i vanliga vardagsrum.

Inred med böcker lyfter fram böckernas plats i hemmet, eller kanske

rättare sagt platser. Här visas bokhyllor, bokskåp och hela väggar

med böcker i alla upptänkliga vinklar och vrår. Korridorer, kök,

badrum och trappavsatser har alla plats för smart och snygg förvaring

av böcker, om bara vilja och fantasi finns. Här finns allt ifrån

vanliga vardagsrum och traditionella bibliotek till lite mer udda utrymmen som

korridorer, trappor och badrum. Det handlar om både platsbesparande lösningar,

uppfinningsrikedom och om det som helt enkelt känns bra.

Utgiven: 01-08-2004 Översättning: Samuel Paulsson