Irrande falk

Av Jamil Ahmad

I gränstrakterna mellan Pakistan, Iran och Afghanistan vandrar en pojke omkring mellan de olika stammarna och iakttar det dagliga livet och de ibland våldsamma konflikterna. Han möter skoningslösa krigare och kvinnor som sätter allt på spel genom att utmana de sociala konventionerna. Men där finns också solidariteten och kärleken människor emellan. Pojken kallas Tor Baz – ”Irrande falk” – och ingen vet var han kommer ifrån eller vart han är på väg.

Irrande falk utspelar sig under de decennier som föregick talibanrörelsens uppkomst och ger ovärderliga inblickar i en verklighet präglad av hedersbegrepp och andra starka, uråldriga traditioner. Med sin konstlösa, lediga prosa och blick för detaljer kommer Ahmad sina romangestalter nära och lyckas ge en sann skildring inifrån denna annars slutna och ofta fördomsfullt beskrivna värld.

Irrande falk är ett ömsint gestaltat vittnesmål om det hårda men också rika livet i en avlägsen region där godtyckliga gränsdragningar försvårar tillvaron för människor som hör till en annan, mer flytande värld i vilken en irrande falk kan känna sig hemma.

JAMIL AHMAD föddes 1933 i Jalandhar i Punjab. Han har haft en lång karriär som statstjänsteman i Pakistan och tjänstgjorde som ambassadråd i Kabul strax före och under den sovjetiska invasionen 1979. Han bor idag i Islamabad tillsammans med sin hustru Helga Ahmad, som är en känd miljöaktivist och socialarbetare.

Utgiven: 01-09-2012 Översättning: Cajsa Mitchell