Kärleksdikter av Michelangelo

Av Michelangelo Buonarroti

Toppdiplomaten Sverker Åström har översatt ett fyrtiotal av Michelangelos dikter från italienska till svenska. Dessa, som tidigare varit tämligen okända i Sverige, utges i ett vackert klotband i samband med hans 90-årsdag. Föremålet för Michelangelos dikter vad den unge Tommaso Cavalieri. När dikterna gavs ut av Michelangelos brors sonson 1623 ändrades genus från maskulint till feminint. Här utkommer de i direktöversättning från Michelangelos originaldokument.

Ur förordet

Michelangelo betraktas allmänt som en av världens största konstnärer som skulptör, målare och arkitekt. Mindre känt, under århundraden närmast okänt, är att han i själva verket också var en stor diktare. Han efterlämnade över 300 dikter, de flesta i sonettens eller madrigalens form. Han spred sina dikter bland vänner och bekanta. Inga av dem publicerades under hans livstid. Det var först år 1623 som hans brors sonson utgav ett antal dikter. Intresset för Michelangelo som diktare har sedan vuxit. I Sverige har hans litterära produktion varit föga känd, även bland litteraturhistoriker.

Jag tillhörde de komplett okunniga. Så kom jag en februaridag i år att pulsa i snön på Gärdet och fick ett infall att titta in i det vackra hus som hyser Italienska institutet. Jag hade inget ärende. På väg till biblioteket såg jag på väggen en bild av Michelangelo och kom på tanken att bläddra i någon bok om honom. Där nämndes mera i förbigående att han skrivit dikter och några av dem återgavs. Jag fann dem fascinerande. Jag gick till KB och Stadsbiblioteket. Där fanns det en rätt omfattande litteratur om mannen och hans diktning. Jag slogs av tanken att jag kanske på min ålders höst skulle försöka mig på att översätta några av dem. På den vägen är det. I denna lilla bok återfinns resultatet av mina mödor.

Utgiven: 01-12-2005 Översättning: Sverker Åström