Klara

Av Per Wästberg

Det bildmaterial som här presenteras av Lennart af Petersens, är det mest levande som i dag återstår av Klara, stadsdelen som blivit en myt.

Klara
Utgiven: 01-05-2000