Korsord i pocket

Av Mattias Boström

Svenska folkets intresse för korsord är större än någonsin. Nu påbörjar Känguru en utgivning av korsordsböcker i behändigt pocketformat, perfekta att ta med sig varsomhelst.

Korsorden är av olika svårighetsgrad, men alla har det gemensamt att de är underhållande att lösa. Halva nöjet är aha-upplevelsen när man väl listar ut klurigheterna, för korsord handlar inte bara om att fylla i en massa bokstäver, det är också konsten att kunna uttolka dubbeltydiga ord och att se bortom det självklara.

En rad olika typer av kryss ryms i boken:

vanliga bildkorsord

anagramkryss, där hopblandade bokstäver ska leda lösaren på rätt väg

rebuskryss

kluriga charadkryss, där en beledsagande text inte bara innehåller ledtrådar till huvudorden
utan även till flera andra ord i krysset

Lösningar till alla kryss finns i slutet av boken.

Utgiven: 01-06-2007