Kosmokomik

Av Italo Calvino

Kosmokomik är en samling kosmiska berättelser som handlar om universums uppkomst, skräcködlornas utdöende, galaxernas hastighet etc. Umärkande för samtliga texter är det vackert lyriska språket.

Utgiven: 01-09-2003 Översättning: Eva Alexanderson