Krigsherrar

Av R.G. Grant

Ur förordet: Respekten för militära ledare som förebilder har minskat under senare år. Hjältar som Alexander den store och Julius Caesar, som en gång hyllades över hela världen, har tappat mycket av sin forna glans, inte minst som följd av kritiska biografier där de porträtterats som maktlystna och som ansvariga för regelrätta massakrer. Men männen i denna bok uppvisar många och varierande mänskliga kvaliteter, som moralisk styrka, beslutsamhet, uthållighet under press, fysiskt mod, omsorg om soldaterna och förmåga att axla ett stort ansvar. Det moderna samhället kan mycket väl komma att upptäcka att dessa förmågor också behövs i framtiden. Kanske mer än någonsin.

Utgiven: 06-10-2011