Maffian

Av Norman Lewis

Maffian av Norman Lewis anses av många vara en de bästa böckerna som skrivits om den sicilianska maffians historia. Nu i svensk nyutgåva med förord av Tomas Lappalainen.

Med stor kännedom om den lokala kulturen och traditionen skildrar Lewis hur maffian vuxit fram ur en gammal, förkristen, mentalitet och hur den kommit att påverka alla aspekter av det sicilianska samhället. Det är en bok om hur maffian är uppbyggd, hur den genomsyrar det dagliga livet, men också varför den vuxit fram just på Sicilien. Lewis är en underhållande berättare och blandar sina analyser och resonemang med anekdoter och iakttagelser från maffians brutala värld. Vi får veta att maffian med de allierades hjälp 1944 återtog den makt de hade förlorat under Mussolini; hur det efter kriget bildades en separatistisk rörelse som ville att Sicilien skulle bli en självständig stat; hur maffians medlemmar genomsyrar hela samhället och omfattar borgmästare, läkare, domare, fängelsedirektörer, munkar och präster.

Maffian
Utgiven: 02-06-2008