Ögonblick

Av Sverker Åström

Sverker Åströms ögonblick, från ett halvsekel i UD-tjänst är en livfull och upplysande minnesbok skriven av en av Sveriges mest framträdande yrkesdiplomater.

I denna nyutgåva resonerar Sverker Åström kring några av bokens centrala teman i relation till de senaste årens händelser. Nyutgåvan innehåller också en epilog med några mer personliga reflektioner.

Utgiven: 01-09-2003