Om Tyskland segrat

53 alternativa scenarier

Av Dennis Showalter Harold Deutsch

Om Tyskland segrat är en både fängslande och skrämmande, alternativ, historieskrivning som ger nya perspektiv på andra världskriget och beskriver de riktningar som detta krig kunde ha tagit och ibland också var snubblande nära att ta.

Vad hade hänt om Storbritannien hade anhållit om fred 1940, om de allierade hade slagits tillbaka på D-dagen, eller om Ultra inte hade varit tillgängligt under slaget om Atlanten? Frågor av det slaget öppnar för en mängd nya scenarier och gör att historien inte längre ter sig lika självklar. Här försöker en rad internationellt framstående historiker ge svaren på sådana frågor genom att måla upp troliga händelseförlopp. ”Tänk om …” Boken innehåller även kartor och ett specialskrivet kapitel av Dick Harrison om vad som hade hänt om Sverige blivit en krigförande part.

Utgiven: 18-08-2011