Pål Svensson

Av Eva Ström

Pål Svensson räknas som en av Sveriges främsta skulptörer. Han hör också till en av våra mer offentligt företrädda konstnärer med en lång rad skulpturer på offentliga platser spridda över hela landet. Denna bok vänder sig till alla konstintresserade och inte minst till den stora allmänheten som möter konsten i vardagen.

Sedan Pål Svensson år 1984 tog sin examen vid Valands Konsthögskola i Göteborg har han gjort cirka 30 offentliga arbeten, vunnit 8 tävlingar och haft cirka 20 separatutställningar i Sverige, Norden, Tyskland, Frankrike och England. Naturen har varit hans främsta inspirationskälla och sten hans vanligaste arbetsmaterial. Hans konstnärskap kännetecknas av ett stort engagemang för konsten i det offentliga rummet och för samspelet mellan konst och arkitektur.

Boken bygger på ett rikt bildmaterial av fotografen Hans Hammarskiöld. För texterna svarar Eva Ström

Utgiven: 01-05-2005 Grafisk form: Patric Leo