Pengarna som försvann

Missbruk av det svenska biståndet

Av Jan Mosander

Sveriges internationella bistånd 2008 var 28 miljarder kronor. Hur användes de pengarna? Nådde de fram till de behövande? Jan Mosander har granskat svenska biståndsaffärer kritiskt och hittar skrämmande exempel på hur pengar hamnat i fel händer.

Sveriges internationella bistånd var 2008 knappt 28 miljarder kronor – ett nästintill ofattbart belopp. Om man jämför med vad det på sin tid kostade att bygga Öresundsbron, 20 miljarder, blir siffran mer gripbar. Men var tar pengarna vägen? Används de effektivt och når de fram till de behövande? Det är frågor som Jan Mosander har ställt sig när han har försökt att granska svenska biståndsaffärer. Svaren han har fått fram har alltför ofta varit att pengarna inte gick till det som skattebetalarna och allmänheten trodde att de var avsedda för. I ”Pengarna som försvann – missbruk av det svenska biståndet” avslöjas bland annat hur Sverige genom så kallat budgetbistånd varit med och betalat förlusterna i en stor banksvindel i Moçambique. Hur 3 miljoner kronor ur Östersjömiljarden satsades på att renovera en synagoga i den lilla lettiska staden Sabile, där det inte längre fanns några judar eftersom de mördades och fördrevs 1941 av lettiska fascister. Dessutom beskrivs hur viktiga biståndsdokument inte går att hitta eller hemlighålls och att en skruvfabrik som kostade 12 miljoner kronor skickades till Afrika, men aldrig tillverkade en enda skruv eftersom den var skrot redan när den kom. Läs också om förpackningsfabriken, värd 5 miljoner, som skänktes till Estland och försvann.

Utgiven: 26-05-2008