Prosadikter

Av Charles Baudelaire

I sina epokgörande Prosadikter lyckades Baudelaire fånga nutidsmänniskans mångskiftande och absurt sammansatta verklighet. Hans värld är fylld av det hänsynslösa, det sjukliga och fasaväckande, men också av det sinnliga, sköna och medryckande.

Baudelaire räknas som en av de stora förnyarna – av diktens värld men också av vårt sätt att se.

Prosadikter
Utgiven: 01-09-1999 Översättning: Erik Blomberg Förord: Johan Svedjedal