Savonarola

Av Hjalmar Bergman

Savonarola är munk i San Marco-klostret i Florens. I sina våldsamma predikningar angriper han de styrande i staden. Så småningom övertar han makten men vägrar lyda påven och bränns på bål.

Savonarola
Utgiven: 01-01-2002 Förord: Kerstin Dahlbäck