Sjöfartsstaden Stockholm

Av Ulf Sörensson

Finlandsbåtarna vänder varje dag på Strömmen, men vilken förståelse för Stockholm som sjöfartsstad har vi? Att sjöfarten var ett av skälen till att Stockholm grundades vid Mälarens möte med Saltsjön vet vi, kanske också att Stockholm var landets största importhamn fram till andra världskriget. Men nu? Vad betyder det att Värtahamnen är på väg att avvecklas till förmån för bostäder, så när som på två utbyggda färjepirar? Hur ser Stockholms hamnars planer ut för Kapellskär och Nynäshamn? Vad händer med alla mindre hamnar för grus och cement?

Utvecklingen har hittills gått mot allt större fartyg och större, men färre, hamnar. Ska Göteborg ta över allt? Nya möjligheter finns samtidigt för Stockholms hamnar genom den snabba ekonomiska utvecklingen runt Östersjön, i ny skepps- och hamnteknik och den växande betydelsen av ekonomiska och ekologiskt försvarbara transporter. Experter på marin miljöteknik kommer till tals.

Boken skildrar också vad sjöfarten historiskt betyder för stadens identitet. Marinarkeologen Marcus Hjulhammar från Sjöhistoriska museet skriver om nya fynd av medeltida vrak av handelsskepp. Boken ger också en bild av sjöfartens avtryck i dagens stad: tullhus, sjöfartshotell, magasin, hamnar, hamnarbetare och sjömän. Bo Grandien medverkar och vi kommer också med ett reportage från Europas näst största containerhamn, Hamburg.

Vid sidan av nyttokrav och slitet i hamnarna finns också mycket som är lustfyllt med sjöfarten: hamnlivet, båtarna, bananerna, äventyren.

Sjöfartsstaden Stockholm är Samfundet S:t Eriks årsbok 2006.

Utgiven: 01-09-2006