Slussen vid Söderström

Av Ulf Sörensson

Slussen i Stockholm är världsunik. Här berättas den spännande

historien från det att den första bron nämns 1297 fram till dagens

debatt om Slussens framtid.

Slussen är en plats av vital betydelse för staden. Det var just i

mötet mellan vattenvägen som förenar Mälaren och Saltsjön

och landförbindelsen mellan Uppland och Södermanland som Stockholm uppstod.

Första slussen konstruerades av holländare och togs i bruk 1642. Dagens

sluss är den fjärde.

Boken kan läsas som bakgrund till frågan om Slussens framtid. Den

berättar historien om de olika slussarna och broarna och deras närmaste

omgivning, speglar dess behandling i konst och litteratur och redogöra för

de aktuella förslagen. Både förespråkare för ett återuppbyggande

av den gamla slussen och förespråkare för en helt ny lösning

kommer till tals i antologin.

Slussen är Samfundet S:t Eriks årsbok 2004

Utgiven: 01-12-2004