Soldatnunnan och Om mordet som skön konst

Av Thomas de Quincey

I den här volymen av Thomas de Quincey (1785-1859), föreligger två

texter. Den första, Soldatnunnan, är en omtumlande pikaresk om en ung

kvinna som rymmer från ett kloster i Baskien och förklädd till

man ger sig ut på en lång färd.

Den andra texten heter Om mordet som skön konst och här framträder

de Quincey som den briljante och underhållande essäist han var.

Utgiven: 01-09-2003 Översättning: Majken Johansson Förord: Gunnar Harding