Stasi – Östtysklands hemliga polis, 1945–1990

Av Jens Gieseke

Ministeriet för statssäkerhet, allmänt känt som Stasi, var Östtysklands säkerhets- och underrättelsetjänst. År 1980 hade organisation vuxit till den största underrättelseverksamheten i världen, räknat per capita, och omfattade en rad olika funktioner relaterade till säkerhet, övervakning och förtryck.

På samma gång övergripande och detaljerat berättas här historien om Stasi, en fruktad men också högst professionell underrättelseverksamhet, från rötterna efter andra världskrigets slut till det officiella inrättandet 1950 och den formella nedläggningen 1990.

Författaren undersöker diktaturens mekanismer och hur det dagliga livet i DDR påverkades av den omfattande övervakningen och misstänksamheten.

Boken har blivit något av ett standardverk och översatts till ett flertal språk.

 ”Den här boken är i alla avseenden en imponerande prestation – den erbjuder en sansad, faktabaserad, självständig och nyanserad socialhistorisk analys av [Stasi] som täcker alla aspekter.”

Frankfurter Allgemeine Zeitung

 ”Giesekes magnum opus tillhör ett av de främsta akademiska arbetena (inom sitt område).”

Militärgeschichtliche Zeitschrift

Utgiven: 25-05-2017 Översättning: Per Lennart Månsson