Stora boken om vapen

Av Richard Holmes

I denna rikt illustrerade bok om vapen genom tiderna finns allt från stenyxor till kulsprutor. Här beskrivs den uppfinningsrikedom, mångsidighet och dödlighet som har präglat vapnens och rustningarnas utveckling. Och man får även lära känna många av de soldater som slagit sig fram genom historien.

I denna bok finns armborst, dolkar, gevär, kpistar, pistoler, spjut, svärd, yxor och en mängd andra vapen från olika epoker. Här beskrivs bland annat tekniska framsteg och enskilda vapentypers betydelse för strategier och manövrar på slagfältet. Intressanta detaljer kopplas samman med en bredare historisk översikt. Med ett fantastiskt bildmaterial – till stor del hämtat från Kungliga vapenmuseet i Storbritannien, som har en av världens största samlingar av vapen och rustningar – är detta den ultimata uppslagsboken om anfalls- och försvarsvapen. SPECIALAVSNITT: TIDSLINJER med viktiga uppfinningar och historiska slag BERÖMDA SOLDATER – allt från romerska legionärer till amerikanska Navy SEAL:s UR RUSTKAMMAREN – vapen i fokus, till exempel Wakazashisvärd och AK47.

Utgiven: 14-10-2010