Svenska fyrar

Av Magnus Rietz

SVENSKA FYRAR av Magnus Rietz har blivit något av ett standardverk. Detta är den tredje uppdaterade utgåvan.

För sjöfarten var de länge viktiga angöringspunkter och ledsagare längs våra kuster. För gemene man bara något bekant namn i radions sjörapport. Idag är våra fyrars betydelse inte lika självklar längre. Nya navigationshjälpmedel har tvingat fyrarna att dela med sig av sina arbetsuppgifter. Fotografen Magnus Rietz har under flera år lidelsefullt fotograferat fyrarna längs våra kuster. Tillsammans med förre lotsdirektören Harry Sellman presenterar han Sveriges alla kustfyrar samt en handfull av de lite mindre. I elfte timmen hjälper dessa kännare av fyrar till att fästa uppmärksamheten på en tämligen anonym men högst väsentlig del av vårt kulturarv.

MAGNUS RIETZ är fotograf och arbetar nästan uteslutande på plats med de miljöer och motiv han fotograferar. Det finns en dragning till det marina liksom till att skildra människor, miljöer, kultur och näringsliv som hör ihop. Han är djurvän och byggnadsvårdare och delar sitt boende mellan Nacka och Gotland.

HARRY SELLMAN har tjänat Sveriges fyrar under en stor del av sitt liv, bland annat som lotsdirektör. Han var också med och bildade Svenska Fyrsällskapet 1996.

Svenska fyrar
Utgiven: 01-10-2009