Svenska kärleksbrev

Av Kaj Attorps

I alla tider har människor skrivit kärleksbrev, brev som alla handlar om det mest privata och det mest utlämnande; om den vi älskar, om svartsjuka och fåfänga, om längtan och ensamhet, ömhet och saknad. Samhället och brevskrivarna har förändrats men syftet med breven har alltid varit detsamma.

I den här boken har Kaj Attorps, för första gången, sammanställt en antologi med endast svenska kärleksbrev – från Gustav II Adolfs till Gösta Oswalds. De flesta brevskrivarna räknas till några av våra största författare och konstnärer, de övriga är kända historiska gestalter. I vissa fall, som hos Strindberg och Victoria Benedictsson, är breven inte bara fascinerande läsning utan också stor litteratur.

Hur formulerade sig våra stora författare när de skrev till den allra käraste? Vad handlar breven om och vad kan de berätta för oss om kärleken? Läs Svenska kärleksbrev och ta del av en okänd litteraturskatt.

Antologin innehåller bland annat brev av:

Gustav II Adolf, Carl August Ehrensvärd, Victoria Benedictsson, August Strindberg, Hjalmar Söderberg, Birger Sjöberg, Selma Lagerlöf, Hjalmar Bergman, Gösta Oswald

Utgiven: 01-01-2006 Redaktör: Kaj Attorps