Trädgårdskalender 2017

Av Arianna Osti

I början av 1900-talet köpte The Royal Horticultural Society, Storbritanniens största trädgårdsförening, över trehundra akvarellmålningar gjorda av Caroline Maria Applebee. Denna konstnärinna var verksam under 1800-talets första hälft, och genom ett urval av hennes akvareller återges här den botaniska världen såsom den tedde sig för en blomsterintresserad konstnär i dåtidens England.

Kalendern passar såväl på skrivbordet som i handväskan, och de underbara färgsprakande bilderna lyser upp både mulna dagar och mörka kvällar.

Utgiven: 05-05-2016 Översättning: Eva Andreasson Illustrationer: Caroline Maria Applebee Grafisk form: Arianna Osti