Universum

– Vad som är värt att veta

Av Joanne Baker

Mellan Galileo och röntgenastronomi är det några århundraden och flera miljarder ljusår. Att universum är obegripligt stort är ingen nyhet, men hur har man lyckats ta reda på så mycket om det som ligger så långt borta?I

Universum – Vad som är värt att veta får vi i 50 kortfattade och tydliga essäer reda på hur astronomerna under århundradenas lopp kommit längre och längre ut i universum. Här redogörs för lagar och begrepp – gamla, nya, teoretiska och praktiska – som hjälper oss att förstå vår värld, vad som händer i den och framför allt hur den blev till. Här kan du läsa om teleskop, rymdsonder, radioastronomi och astrobiologi. Om big bang, svarta hål, pulsarer, neutronstjärnor och antimateria. Men också om vårt närområde – Vintergatan.
Bilder, diagram, tidslinjer och korta biografier över astronomer och andra forskare som gjort de stora upptäckterna gör boken än mer användbar och tillgänglig.
Astronomi har sällan varit så spännande!

JOANNE BAKER studerade fysik i Cambridge och doktorerade vid universitetet i Sydney. Hon arbetar för närvarande som redaktör på det ansedda vetenskapsmagasinet Science.

Andra böcker i serien -Värt att veta på Lind & Co är:
Matematik (2012), Filosofi (2012)  och Fysik (2013)

Utgiven: 18-07-2013 Översättning: Lena Kamhed