A. R. R. R. Roberts

(f.1965), brittisk författare, kritiker och universitetslärare i London. Skriver främst inom genrerna science fiction och parodi.