A:lfr-d V:stl-nd

(Hr Alfred Vestlund) är Grönköpings store skald. Under den genomskinliga signaturen A:lfr-d V:stl-nd bidrar han träget med dikter till Veckobladet och har också givit ut ett par volymer samlade dikter.