Allan G Hunter

föddes i England och utbildade sig vid universitetet i Oxford. Han är numera bosatt i USA och arbetar som litteraturprofessor vid Curry College, där han undervisar i hur man skriver sina memoarer.