Andreas Harne

Andreas Harne (f. 1972) har ett förflutet som reporter på bl a Sundsvalls Tidning och Aftonbladet.